EST  *ENG (scroll)

Baaskursused ei nõua eelnevat kogemust tangos ega tantsimises, ei ole ka vanusepiiranguid. Kahe esimese kuu jooksul omandame argentiina tango baasteadmised, et saaksime sellest tantsust rõõmu tunda – õpime põhisamme, saame algteadmised tantsuhoiaku, partneritunnetuse, tasakaalu parandmiseks ja tangomuusikasse liikumiseks.

Argentiina Tango Keskus annab tunde Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Pärnus.  

Argentiina tango kursused Tallinnas

Hooaeg alates 09. jaanuarist 2024. Kursustele eelregistreerimine vajalik, tunniplaan võib hooaja jooksul muutuda. Partner ei ole tingimata vajalik, võtame õpilasi gruppidesse ka üksinda, sõltub vastassooliste osalejate arvust.

Tunnid toimuvad aadressil: Ahtri 12, Tallinn (WTCT hoone), III korrus, ruum 310.

ALGAJATELE: 

Neljapäeviti kell 18.30-19.30. Baaskursus. Pärast tundi praktika kestvusega 30 min. Uute osalejate registreerimine avatud.

Täpsem info: algajate tangokursused 

KÕIK TASEMED:

Reedeti kell 18.30-19.30.  Individuaaltehnika + paaristehnika

KESKTASE JA EDASIJÕUDNUD:

Neljapäeviti kell 20.00 – 21.00. Enne tunde praktika kestvusega 30 min.

Tallinna tundides õpetavad neljapäeviti Maria Zujeva ja Ilmari Mäng.

Reedeti viib tunni läbi Ilmari Mäng.

TANTSUÕHTUD:

Reedeti kell 20.00 – 23.00. Milonga tantsimiseks ja harjutamiseks meie kooli õpilastele. Osavõtt avatud kõigile soovijatele ka välaspoolt meie kooli.

Täpsem info: Friday Feeling Milonga

Centro de Tango Estonia Tallinna hinnakiri 2023/24 Tallinnas:

                                                                                                     Hinnakiri kehtib alates 01.september 2023

Tunnitasu, tasudes ühe tunni kaupa  –    üksiktund: 15 eur/in,

Ühe kalendrikuu tasu, osaledes üks kord nädalas – 50 eur/in

Ühe kalendrikuu kursusetasu (tunnid kaks korda nädalas) – 80 eur/in

Ühe kalendrikuu kursusetasu (tunnid kaks korda nädalas), perepakett – 70 eur/in

Kuutasu tuleb tasuda kalendrikuu alguses, 10 päeva jooksul: tunnis sularahas, kaardimaksega või ülekandega.

Eratunni hind ühe õpetajaga 60 eur

* Kuutasu tasumise korral saab (etteteatamisel) puudutud tunnid asendada osalemisega teiste kursuste tundides.

KURSUSED VÄLJASPOOL TALLINNA:
TARTUS

Esmaspäeviti kell 18.00 – 19.30 algajad/baaskursus; kell 19.30 – 20.30 kesktase/edasijõudnud; 19.00 – 19.30 praktika samal päeval tundides osalejatele; 

Kolmapäeviti kell 18.00-19.30 tund kõikidele tasemetele.

Täpsem info: algkursus Tartus

Tartu tundides õpetavad Ilmari Mäng ja Signe Mällo

Centro de Tango Estonia Tallinna hinnakiri 2023/24 Tartus:

                                                                                                     Hinnakiri kehtib alates 01.september 2023

Esimese kursuse tasu palun vaata siin

Tunnitasu, tasudes ühe tunni kaupa  –    üksiktund: 15 eur/in

Ühe kalendrikuu tasu, osaledes igal nädalal ühes tunnis (kokku neli tundi kuus) – 45 eur/in

Ühe kalendrikuu kursusetasu (vastava taseme tunnid kaks korda nädalas) – 70 eur/in

Ühe kalendrikuu kursusetasu (vastava taseme tunnid kaks korda nädalas), perepakett* – 60 eur/in

Ühe kalendrikuu tasu, osaledes kahel kursusel (neli korda nädalas) – 95 eur/in

Ühe kalendrikuu tasu, osaledes kahel kursusel (neli korda nädalas), perepakett* – 80 eur/in

samal päeval kaks järjestikust tundi 20 eur/in

Kuutasu tuleb tasuda kalendrikuu alguses, 10 päeva jooksul: tunnis sularahas, kaardimaksega või ülekandega.

Eratunni hind ühe õpetajaga 50 eur

Kuutasu tasumise korral saab (etteteatamisel) puudutud tunnid asendada osalemisega teistel päevadel.

*Perepakett on mõeldud ühe leibkonna liikmetele

PÄRNUS

Pärnu:

pühapäeviti:

14.00 – 15.00 algajad

Algajad võivad jääda edasijõudnute tunni ajal saali harjutama.

15.00 – 16.00 edasijõudnud

Täpsem info: tangokursused Pärnus

Pärnu tundides õpetavad Ilmari Mäng ja Tiina Suur

VILJANDIS

Viljandi:

pühapäeviti:

18.00 – 19.00 kõik tasemed, tunnis antakse eraldi ülesanded erineva tasemega õpilastele. Alustame lihtsamast ja jõuame keerulisemate teemadeni.

19.00 – 19.30 praktika, harjutamise aeg.

Täpsem info: tangokursused Viljandis

Viljandi tundides õpetavad Ilmari Mäng ja Piret Tšulkovski

Centro de Tango Estonia Tallinna hinnakiri 2023/24 Pärnus ja Viljandis:

                                                                                                     Hinnakiri kehtib alates 01.september 2023

Ühe kalendrikuu tasu, osaledes igal nädalal ühes tunnis (kokku neli tundi kuus) – 45 eur/in

Tunnitasu, tasudes ühe tunni kaupa  –    üksiktund: 15 eur/in,

samal päeval kaks järjestikust tundi 20 eur/in

Ühe kalendrikuu kursusetasu (Erineva taseme tunnid, seega kaks tundi nädalas) – 55 eur/in

Ühe kalendrikuu kursusetasu (Erineva taseme tunnid, seega kaks tundi nädalas), perepakett* – 50 eur/in

Kuutasu tuleb tasuda kalendrikuu alguses, 10 päeva jooksul: tunnis sularahas, kaardimaksega või ülekandega.

Eratunni hind ühe õpetajaga 50 eur

Kuutasu tasumise korral saab (etteteatamisel) puudutud tunnid asendada osalemisega teistel päevadel.

*Perepakett on mõeldud ühe leibkonna liikmetele

Veel infot algajate kursuste kohta:

 Kui sul on küsimusi, kirjuta aadressil tangokeskus@gmail.com. Registreeri end koos oma partneriga kiiresti, sest kohtade arv on piiratud! Algajate kursustele saab vabade kohtade olemasolul registreeruda septembri lõpuni. Esimesse tundi palume kaasa võtta vahetusjalatsid (sobib tavaline sileda tallaga siseking, aga selline, mis puitpõramdale triipe ei jäta) ning liikumist võimaldavad riided, st naiste puhul sobivad püksid või seelik, mis ei oleks ülikitsas, meesterõivaste puhul sobivad nii teksad kui ka viigipüksid ja särk.

Meie pangarekvisiidid:

Argentiina Tango Keskus OÜ

IBAN: EE721700017004366979

Luminor Pank

ENG

Basic courses do not require previous experience in tango or dancing, and there are no age restrictions. During the first two months, we acquire the basic knowledge of Argentine tango so that we can enjoy this dance – we learn the basic steps, we get the basic knowledge to improve the dance posture, sense of partner, balance and move to tango music.

Argentine Tango Center gives lessons in Tallinn, Tartu, Viljandi and Pärnu.

Argentine tango courses in Tallinn Season from January 9, 2024. Pre-registration for courses is required, the lesson plan may change during the season. A partner is not absolutely necessary, we also take students into groups alone, it depends on the number of participants of the opposite sex.

Classes take place at: Ahtri 12, Tallinn (WTCT building), III floor, room 310.

FOR BEGINNERS:

Tuesdays at 18:30-19:30 and Thursdays at 18:00-19:00. Basic course. After Tuesday’s class, practice lasts 30 min. Registration for new participants is open. More information: tango courses for beginners

ALL LEVELS: Fridays at 18:30-19:30. Individual technique + pair technique

INTERMEDIATE/ADVANCED: Thursdays at 19:30-20:30

ADVANCED: Tuesdays at 20:00 – 21:00. 30 min practice before class.

Tallinn classes are taught by Ilmari Mäng and Liina Remmelg

DANCE NIGHTS: Fridays at 20:00 – 23:00. For Milonga dancing and practice for the students of our school. Participation is open to anyone who wishes, even from outside our school.

More information: Friday Feeling Milonga in FB

Tallinn price list 2023/24 in Tallinn:

The price list is valid from September 1, 2023

Hourly fee, paying by one hour –    single hour: 15 eur/per,

Fee for one calendar month, participating once a week – 50 eur/per

Course fee for one calendar month (classes of the corresponding level twice a week) – 80 eur/per

Course fee for one calendar month (classes of the corresponding level twice a week), family package – 70 eur/per

Fee for one calendar month, participating in two courses (four times a week) – 120 eur/per

Fee for one calendar month, participating in two courses (four times a week), family package – 100 eur/person

On the same day, two consecutive hours 20 eur/person

Monthly fee must be paid at the beginning of the calendar month, within 10 days: hourly in cash, by card payment or by transfer.

The price of a private lesson with one teacher is 55 euros

* If the monthly fee is paid, missed lessons can be replaced by participation in lessons of other courses (with advance notice).

COURSES OUTSIDE TALLINN:

TARTUS

Mondays and Wednesdays at 18:00 – 19:00 beginners/basic course; at 19:30 – 20:30 intermediate/advanced; 19.00 – 19.30 practice for participants in classes on the same day;

More information: initial course in Tartu

The Tartu classes are taught by Ilmari Mäng and Signe Mällo

Argentiina Tango Keskuse Estonia Tallinn price list 2023/24 in Tartu:

The price list is valid from September 1, 2023

Please see the first course fee here

Hourly fee, paying by one hour –    single hour: 15 eur/person

Fee for one calendar month, participating in one class every week (four hours in total per month) – 45 eur/person

Course fee for one calendar month (classes of the corresponding level twice a week) – 70 eur/person

Course fee for one calendar month (classes of the corresponding level twice a week), family package* – 60 eur/person

Fee for one calendar month, participating in two courses (four times a week) – 95 eur/person

Fee for one calendar month, participating in two courses (four times a week), family package* – 80 eur/person

On the same day, two consecutive hours 20 eur/person

The monthly fee must be paid at the beginning of the calendar month, within 10 days: hourly in cash, by card payment or by transfer.

The price of a private lesson with one teacher is 50 euros

If the monthly fee is paid, the missed classes can be replaced by participation on other days (with advance notice).

*The family package is intended for members of one household

PÄRNUS

Pärnu: on Sundays: 13.30 – 14.30 beginners

14.30 – 15.00 practice, practice time.

15.00 – 16.00 advanced

More information: tango courses in Pärnu

The Pärnu classes are taught by Ilmari Mäng and Tiina Suur

IN VILJANDI

Viljandi:

on Sundays: 18.00 – 19.00 beginners

19.00 – 19.30 practice, practice time.

19.30 – 20.30 advanced

More information: tango courses in Viljandi

Viljandi classes are taught by Ilmari Mäng and Kadri Kustmann

Centro de Tango Estonia Tallinn price list 2023/24 in Pärnu and Viljandi:

The price list is valid from September 1, 2023

Fee for one calendar month, participating in one class every week (four hours in total per month) – 45 eur/person

Hourly fee, paying by one hour –    single hour: 15 eur/person

On the same day, two consecutive hours 20 eur/in

Course fee for one calendar month (Classes of different levels, so two hours a week) – 55 eur/person Course fee for one calendar month (Different level classes, so two hours a week), family package* – 50 eur/person

The monthly fee must be paid at the beginning of the calendar month, within 10 days: hourly in cash, by card payment or by transfer.

The price of an private class one hour with one teacher is 50 eur

If the monthly fee is paid, the missed classes can be replaced by participation on other days (with advance notice).

*The family package is intended for members of one household

More information about beginner courses: If you have any questions, write to tangokeskus@gmail.com.

Register with your partner quickly, because the number of places is limited! You can register for beginner courses until the end of September if there are available places. For the first lesson, we ask you to bring a change of shoes (a normal insole with a smooth sole is suitable, but one that does not leave streaks on the wooden floor) and clothes that allow movement, i.e. for women, pants or a skirt that is not too tight, for men, jeans, tie pants and a shirt are suitable .

Our bank details:

Argentiina Tango Keskus OÜ

IBAN: EE721700017004366979

Luminor Bank

star_border